Aktualności

Końcowe prace nad projektem „POLSKA”

Trwają końcowe prace nad projektem „POLSKA” z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu – opisanie, digitalizacja i udostępnienie (projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,...

Koniec inwentaryzacji zabytków sakralnych

Dobiegła końca sierpniowa inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej w dawnych Inflantach, czyli dzisiejszej Łotwie. Inwentaryzację przeprowadzali: Dr Wojciech Walczak (kierownik), Dr Marcin Zgliński (Kierownik Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce), Dr Dorota Piramidowicz,...

Kontakt

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

ul. Radzymińska 16/015
15-863 Białystok

NIP 542 302 07 45