Koniec inwentaryzacji zabytków sakralnych

31 sierpnia 2019

Dobiegła końca sierpniowa inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej w dawnych Inflantach, czyli dzisiejszej Łotwie.

Inwentaryzację przeprowadzali: Dr Wojciech Walczak (kierownik), Dr Marcin Zgliński (Kierownik Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce), Dr Dorota Piramidowicz, Mgr Katarzyna Uchowicz, Dr Katarzyna Wiszowata-Walczak i mgr inż. Krzysztof Wiszowaty.

W ramach projektu zinwentaryzowaliśmy 10 kościołów, w tym Agłonę i Archiwum przyklasztorne. A także ciekawe zbiory w Muzeum w Rundale.

Projekt realizowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Nazwa projektu: Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Województwo inflanckie, nr umowy 0045/NPRH3/H11/82/2014.

Kontakt

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

ul. Radzymińska 16/015
15-863 Białystok

NIP 542 302 07 45