Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, tomy 11, 12, 13, 14 – już się ukazały!!!

4 lutego 2021

Dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Programów Ministra: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą ukazała się książka długooczekiwana Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, tomy 11-14, Białystok 2020.

Dzięki finansowemu wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ukazała się monumentalna pozycja “Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”, red. W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2020, tomy 11-14. Pozycje te to ponad 2500 stron materiału naukowego dokumentującego dziedzictwo Rzeczypospolitej poza granica Kraju.

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy od 2009 r. realizuje w trybie co 3 lata podsumowanie badań nad dziedzictwem Rzeczpospolitej poza granicami współczesnej Polski. Dzięki zaangażowaniu i coraz większemu zainteresowaniu spotyka się coraz więcej osób pracujących dla polskiego dziedzictwa. Ostatni Kongres odbył się w Rzeszowie w 2018 r. i zgromadził 115 osób! Właśnie prezentowane książki są pokłosiem tego wydarzenia.

W 4 tomach znajdziecie Państwo podsumowanie badań w zakresie historii sztuki, historii, konserwacji zabytków, bibliotekoznawstwa, archiwistyki, inwentaryzacji zabytków etc.

Wielkie podziękowania dla Instytutu POLONIKA za sprawne współdziałanie!

Wartość projektu: 98.400 zł, w tym dofinansowanie Ministra KiDN: 30.000 zł (w roku 2019) i 62.000 zł (w roku 2020)

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

 

                    

 

SPISY TREŚCI TOMÓW

 TOM 11

TOM 12 

TOM 13

TOM 14

 

 

 

Kontakt

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

ul. Radzymińska 16/015
15-863 Białystok

NIP 542 302 07 45