Repozytorium Cyfrowe Poloników

🔗 www.repcyfr.pl

Aktualności

Eugeniusz Mironowicz, Trzeci front. Propaganda radziecka i niemiecka na Białorusi 1941-1944

Nowy projekt Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy pt. Cyfrowa historia miasta – rozwój przestrzenny Białegostoku (XVIII-XIX wiek)

Cyfrowa historia miasta – rozwój przestrzenny Białegostoku (XVIII-XIX wiek)

Nowy projekt Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy pt. Cyfrowa historia miasta – rozwój przestrzenny Białegostoku (XVIII-XIX wiek)

PROGRAM V Międzynarodowego Kongresu Naukowego STAN BADAŃ NAD WIELOKULTUROWYM DZIEDZICTWEM DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ

W dniach 29 września-1 października odbędzie się w Białymstoku i Supraślu już V Międzynarodowy Kongres Naukowy STAN BADAŃ NAD WIELOKULTUROWYM DZIEDZICTWEM DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ

V Międzynarodowy Kongres Naukowy STAN BADAŃ NAD WIELOKULTUROWYM DZIEDZICTWEM DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ

Serdecznie zapraszamy na V Międzynarodowy Kongres Naukowy   Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej,   który odbędzie się w dniach 29 września - 1 października 2021 r. w Białymstoku i Supraślu    ZAPROSZENIE    Instytut badań...

Archiwalia (księgi grodzkie: brańskie, drohickie, bielskie oraz Główny Trybunał Wielkiego Księstwa Litewskiego) z Archiwum Państwowego w Mińsku są dostępne online

Księgi grodzkie brańskie, drohickie, bielskie, oraz część zespołu Głównego Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego z Archiwum Historycznego w Mińsku są już dostępne w Repozytorium Cyfrowym Poloników

Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, tomy 11, 12, 13, 14 – już się ukazały!!!

Właśnie ukazały się 4 potężne tomy dokumentujące badania naukowców dotyczące dziedzictwa Rzeczypospolitej

Polonika – archiwalia z Riksarkivet (Narodowe Archiwum) w Sztokholmie. Opisanie i umieszczenie w internecie

Uprzejmie informujemy, iż Uniwersytet w Białymstoku publikuje w Repozytorium Cyfrowym Poloników  500 dokumentów pochodzących z Riksarkivet w Sztokholmie w ramach zadania: "Polonika - archiwalia z Riksarkivet (Narodowe Archiwum) w Sztokholmie. Opisanie i umieszczenie w...

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy zakończył w 2019 r. 4 ważne projekty naukowe dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W ramach wieloletniej współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego IBnDKE mógł w ubiegłym roku zrealizować następujące projekty: A)  Pozyskanie kopii cyfrowych archiwaliów z kol. P. Dobrochotowa z IH Rosyjskiej Akademii Nauk w S. Petersburgu. Etap VII...

Projekty

Projekty naukowe, popularyzujące naukę, międzynarodowe.

Wydawnictwo

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy prowadzi od 2006 r. działalność wydawniczą książek naukowych o tematyce z zakresu: historii, historii sztuki, dziedzictwa.

Kontakt

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

ul. Radzymińska 16/015
15-863 Białystok

NIP 542 302 07 45