Archiwalia (księgi grodzkie: brańskie, drohickie, bielskie oraz Główny Trybunał Wielkiego Księstwa Litewskiego) z Archiwum Państwowego w Mińsku są dostępne online

26 lutego 2021

Dzięki dofinansowaniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy pozyskał będzie ponad 77 tysięcy skanów archiwaliów w ramach projektu: ARCHIWALIA – POLONIKA Z NARODOWEGO ARCHIWUM HISTORYCZNEGO BIAŁORUSI W MIŃSKU – digitalizacja i udostępnienie skanów w repozytorium cyfrowym poloników.

 

 

W ramach projektu zostanie zdigitalizowano latach 2019-2020 77426 skanów z zespołów:

zespołu 1702: Główny Trybunał Wielkiego Księstwa Litewskiego: (lata 1617-1738, 1835), zesp. 1702, op. 1, numery dzieł: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

zespołu 1706: księgi grodzkie bielskie –  (lata 1549-1694), sygnatury: zesp. 1706, op. 1, numery dzieł: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11.

zespołu 1708: Księgi grodzkie brańskie – Acta Castrensia Branscensia –  (lata 1541-1750), sygnatury: 1708, op. 1, numery dzieł: 122, 123, 124, 124a, 125, 126,131, 135, 136, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 180, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 209;

 zespołu 1715:  Księgi grodzkie drohickie (lata 1518-1744), zesp. 1715, op. 1, numery dzieł: 2-5, 7-10.

 Serdeczne podziękowania  Narodowemu Archiwum Historycznemu Białorusi w Mińsku (Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі)

Dofinansowanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 367.510 zł.

 Kierownikiem projektu jest dr Wojciech Walczak z Uniwersytetu w Białymstoku.

 ARCHIWALIA – POLONIKA Z NARODOWEGO ARCHIWUM HISTORYCZNEGO BIAŁORUSI W MIŃSKU – digitalizacja i udostępnienie skanów w repozytorium cyfrowym poloników – zadanie finansowane w ramach umowy 797/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 Projekt finansowany ze środków na upowszechnianie nauki

 

 

Kontakt

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

ul. Radzymińska 16/015
15-863 Białystok

NIP 542 302 07 45