Instytut podpisał umowę z Państwowym Archiwum Historycznym w Mińsku o współpracy i digitalizacji poloników

13 września 2019

Dzięki dofinansowaniu Minista Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie możliwość realizacji projektu ARCHIWALIA – POLONIKA Z NARODOWEGO ARCHIWUM HISTORYCZNEGO BIAŁORUSI W MISKU – digitalizacja i udostępnienie skanów w repozytorium cyfrowym poloników.

W ramach projektu zostanie zdigitalizowanych ok. 60.000 stron ksiąg podlaskich. W projekcie zostanie dokończona digitalizacja zbiorów dokumentów, które zostały rozpoczęty w postaci mikrofilmowej (natomiast obecnie będą wykonywane kopie cyfrowe) zespołu 1708: księgi brańskie – Księgi grodzkie brańskie – Acta Castrensia Branscensia –  (lata 1541-1750) – 196 dzieł, Główny Trybunał Wielkiego Księstwa Litewskiego: zesp. 1702, 15 dzieł (lata 1617-1738, 1835), Księgi grodzkie lubelskie zesp. 1725, dzieł 51 (lata 1469-1699), Księgi grodzkie mielnickie – zesp. 1726, 13 dzieł (lata 1537-1709). Księgi grodzkie drohickie – zesp. 1715 – 219 dzieł  (lata 1518-1744), księgi grodzkie bielskie – zesp. 1706, dzieł 15 (lata 1549-1694).

Wartość projektu: 367.510 zł

Kierownikiem projektu jest dr Wojciech Walczak z Uniwersytetu w Białymstoku

Projekt finansowany ze środków na upowszechnianie nauki

Kontakt

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

ul. Radzymińska 16/015
15-863 Białystok

NIP 542 302 07 45