O nas

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym działa od 2006 r. jako stowarzyszenie i główną jego działalność stanowi praca naukowa i popularyzująca naukę.

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym działa od 2006 r. i wydał do 2018 r. około 55 książek, w tym 46 książek wyłącznie naukowych z dziedzin: historia, historia sztuki, demografia, językoznawstwo, dziedzictwo kulturowe.

Wszystkie książki naukowe posiadają recenzję zgodnie z Kodeksem Wydawniczym Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy. Każdy z recenzentów (minimum dr hab.) nie miał konfliktu interesów z Autorem a także z Wydawnictwem.

Większość książek była dotowana ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę. Zgodnie z wymogami konkursu musiała to być monografia naukowa, spełniająca standardy naukowe i etyczne, a także posiadać przynajmniej jedną recenzję wydawniczą osoby, która nie ma konfliktu recenzentów. Wszystkie zadania dotacyjne ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na druk książek zostały pozytywnie rozliczone, w tym 3 książki doktorskie i 6 książek habilitacyjnych.

Gdzie działamy?

Zarząd

Dr Wojciech Walczak

Prezes Zarządu

Dr hab. Mariusz R. Drozdowski

Zastępca Prezesa

Dr Katarzyna Wiszowata-Walczak

Sekretarz

Kontakt

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

ul. Radzymińska 16/015
15-863 Białystok

NIP 542 302 07 45