Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy zakończył w 2019 r. 4 ważne projekty naukowe dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

12 lutego 2020

W ramach wieloletniej współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego IBnDKE mógł w ubiegłym roku zrealizować następujące projekty:

A)  Pozyskanie kopii cyfrowych archiwaliów z kol. P. Dobrochotowa z IH Rosyjskiej Akademii Nauk w S. Petersburgu. Etap VII

Zadanie polegało na zamówieniu kopii cyfrowych ze zbiorów kolekcji Pawła Dobrochotowa, by w dalszych etapach poddać dokumenty opisowi i umieszczeniu w Repozytorium Cyfrowym Poloników.

Jedna ze stron zdigitalizowanego materiału z Kol. P. Dobrochotowa z Petersburskiego Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk

B) Plany i rysunki architektoniczne obiektów „cywilnych” z archiwów Moskwy i S. Petersburga – pozyskanie i opracowanie

Projekt dotyczył pozyskania wysokiej jakości skanów obiektów “cywilnych” z Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu. Były to skany różnych projektów budownictwa sakralnego z terenów Królestwa Polskiego.

C) Kwerendy i badania materiałów ikonograficznych klasztorów rzymskokatolickich w Rosji, na Litwie i Białorusi — kontynuacja

Jest to już kolejny etap digitalizacji materiałów (plany i rysunki) klasztorów skasowanych po powstaniu listopadowym. Badania były bardzo owocne, a materiał ikonograficzny, do którego ma prawa do wydania Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, ukaże się niebawem drukiem.

D) Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. XI–XIV Białystok 2020 (publikacja naukowa)

W 2019 r. otrzymaliśmy od Ministra Kultury środki tylko na adiustację i korektę językową. Stąd planujemy druk 4 tomów dopiero w 2020 r. Jest to wielotomowe wydawnictwo. Do tej pory ukazało się 10 tomów pod redakcją, które dokumentują i omawiają dziedzictwo dawnej Rzeczypospolitej.

Kontakt

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

ul. Radzymińska 16/015
15-863 Białystok

NIP 542 302 07 45