Polonika – archiwalia z Riksarkivet (Narodowe Archiwum) w Sztokholmie. Opisanie i umieszczenie w internecie

19 listopada 2020

Uprzejmie informujemy, iż Uniwersytet w Białymstoku publikuje w Repozytorium Cyfrowym Poloników  500 dokumentów pochodzących z Riksarkivet w Sztokholmie w ramach zadania: “Polonika – archiwalia z Riksarkivet (Narodowe Archiwum) w Sztokholmie. Opisanie i umieszczenie w internecie (www.repcyfr.pl) – zadanie finansowane w ramach umowy 545/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Zadanie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (instytucja realizująca zadanie: Uniwersytet w Białymstoku).

Dokumenty znajdują się w Repozytorium Cyfrowym Poloników.

Kontakt

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

ul. Radzymińska 16/015
15-863 Białystok

NIP 542 302 07 45