Końcowe prace nad projektem „POLSKA”

3 września 2019

Trwają końcowe prace nad projektem „POLSKA” z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu – opisanie, digitalizacja i udostępnienie (projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr umowy 0040/NPRH2/H11/81/2012).

Zmierzamy do końca. Naszym plonem to ponad 33 tys. skanów z Sankt Petersburskiego Instytutu Historii RAN, 4 tomy inwentarzy, a także ich tłumaczenie na j. rosyjski.

Kierownikiem grantu jest Dr Wojciech Walczak, a wśród osób realizujących: Dr hab. M.R. Drozdowski, Dr W. Zielecka-Mikołajczyk, Dr Katarzyna Wiszowata-Walczak, Dr hab. K. Łopatecki, Dr A. Przepiórka, Dr K . Stojek-Sawicka, a jako konsultanci Dr P. Krokosz, Prof. J. Bespiatych, Dr A. Buczyło i Dr hab. A. Szweda.

Kontakt

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

ul. Radzymińska 16/015
15-863 Białystok

NIP 542 302 07 45