Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy ukończył 3 ważne projekty digitalizacyjne

12 lutego 2020

W latach 2018-2019 IBnDKE realizował umowę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wsparcie działań w zakresie upowszechniania nauki. Dzięki tym środkom zrealizowano następujące projekty:

A) Umieszczenie w internecie poloników znajdujących się w archiwach petersburskich. Księga grodzka lubelska 1610-1612

Strona tytułowa Księgi lubelskiej

B) Umieszczenie w Internecie ksiąg grodzkich przemyskich przechowywanych w Centralnym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie 

Jest to projekt wieloletni, który ma za zadanie digitalizację, opisanie i umieszczenie w Repozytorium Cyfrowym Poloników zespołu 13 z Centralnego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Dzięki środkom z MNiSW mamy już ponad 300 tys. plików z materiałem archiwalnym, który sukcesywnie opisujemy i umieszczamy w Internecie z bezpłatnym dostępem.

C) Pozyskanie kopii cyfrowych poloników-archiwaliów z Riksarkivet w Sztokholmie. ETAP 3

Dzięki wsparciu MNiSW umieszczono w internecie 300 opisanych spraw. Wykonano ponad 3300 kopii archiwaliów z zespołów poloników w Riksarkivet.

Materiały z tych projektów są dostępne w Repozytorium Cyfrowym Poloników (www.repcyfr.pl)

Kontakt

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

ul. Radzymińska 16/015
15-863 Białystok

NIP 542 302 07 45