V Międzynarodowy Kongres Naukowy STAN BADAŃ NAD WIELOKULTUROWYM DZIEDZICTWEM DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ

24 maja 2021

Serdecznie zapraszamy na

V Międzynarodowy Kongres Naukowy

 

Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej,

 

który odbędzie się w dniach 29 września – 1 października 2021 r. w

Białymstoku i Supraślu

 

 ZAPROSZENIE

   Instytut badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy oraz Polskie Towarzystwo Historyczne serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w V Międzynarodowym Kongresie Naukowym pt. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, który planowany jest w dniach 29 września – 1 października 2021 r. w Białymstoku.

   Kongres jest cyklicznym wydarzeniem o charakterze międzynarodowym, który ma za zadanie podsumowanie badań i ustaleń nad dziedzictwem Rzeczypospolitej znajdującym się obecnie poza granicami Polski. Kongres cieszy się ogromnym zainteresowaniem w szczególności historyków sztuki, historyków, archiwistów, bibliotekoznawców, inwentaryzatorów zabytków, i innych badaczy zajmujących się tematyką dziedzictwa. Ważnym aspektem Kongresu jest wieloaspektowość poruszanych wątków a także jego wyjątkowa multidyscyplinarność    Wzorem poprzednich edycji Kongresu tematyka spotkania dotyczyć będzie wszelkich aspektów związanych z dziedzictwem Rzeczypospolitej Obojga Narodów i szlacheckiego narodu politycznego (sarmackiego) wywodzącego się zarówno z terenów, jak i spoza granic współczesnej Polski. W szczególności chcemy zaakcentować następujące bloki tematyczne:

   – Zabytki kultury materialnej poza współczesnymi granicami Polski (historia sztuki, inwentaryzacja, konserwacja i restauracja zabytków, ochrona dóbr kultury, muzealnictwo, literaturoznawstwo, archeologia, etnografia itp.).
   – Archiwalia i biblioteki znajdujące się poza granicami Polski.

   – Dziedzictwo Polonii i Polaków poza granicami Kraju.

Harmonogram

   Do 30 lipca 2021 r.             – wysłanie tematów wystąpień wraz ze streszczeniami (ok. 1–2 stron). 

   Do 5 sierpnia 2021 r.          – przesłanie akceptacji tematu przez Komitet Organizacyjny.

   Do 15 sierpnia 2021 r.       – uiszczenie opłaty konferencyjnej.

   Do 5 września 2021 r.          – przesłanie programu konferencji drogą mailową uczestnikom Kongresu.

 

Zgłoszenia

Wypełnione formularze (edytowalne w pdf) prosimy kierować pod adresem e-mail: stanbadan@gmail.com

 Formularz do pobrania.

Opłaty konferencyjne

 

Prosimy uiścić w kwocie 300 zł (lub równowartość 70 euro) do 15 lipca 2021 r. na konto:

Polskie Towarzystwo Historyczne

 

Numer rachunku IBAN: PL 48 1160 2202 0000 0000 5515 6953
Kod SWIFT banku: BIGBPLPW
Kraj banku odbiorcy: PL
W tytule przelewu prosimy wpisać: „[nazwisko], [imię], DZIEDZICTWO KONGRES”

PL 48 1160 2202 0000 0000 5515 6053 
Poland

Przydatne informacje

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, dofinansowanie do noclegów i wyżywienia. W wypadku konieczności wystawienia dokumentów księgowych za opłatę konferencyjną prosimy o zaznaczenie odpowiedniej informacji w formularzu zgłoszeniowym.

Noclegi

Ze względu na ograniczone dofinansowanie ze środków publicznych planujemy pobieranie opłat za nocleg w pokoju 1-osobowym 150 zł/noc. Gwarantujemy 2 noclegi w pokojach 2-osobowych.

W przypadku uzyskania dodatkowego dofinansowania opłaty mogą ulec zmniejszeniu.

W przypadku noclegów gwarantujemy hotel o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Sekretarze kongresu

Katarzyna Wiszowata-Walczak, tel. +48 691 352 972
Wojciech Walczak, tel. +48 695 752 786, e-mail: stanbadan@gmail.com

 

 

 

 

 

 

     ORGANIZATORZY                                                     Finansowanie        Partner

 

Kontakt

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

ul. Radzymińska 16/015
15-863 Białystok

NIP 542 302 07 45