Cyfrowa historia miasta – rozwój przestrzenny Białegostoku (XVIII-XIX wiek)

7 lipca 2023

Dzięki dofinansowaniu Ministra Edukacji i Nauki zostanie wykonana Cyfrowa historia miasta Białegostoku. To projekt w ramach programu Nauki dla Społeczeństwa na kwotę 896.810 zł.  

 

 

Każde miasto posiada swoją historię i tożsamość zawartą w pamięci mieszkańców, budynkach, sieci ulic ale też dokumentacji konserwatorskiej czy w pracach historycznych i popularyzatorskich. W niniejszym projekcie chcemy stworzyć unikalną przestrzenną bazę danych, w której w jednym miejscu chcemy umieścić wszystkie dostępne – wyżej wymienione informacje o Białymstoku.
W projekcie wykorzystujemy mapy historyczne z XVIII i XIX stulecia, na podstawie których wykonujemy cyfrowy plan miasta w oparciu system informacji geograficznej (GIS). Każdy użytkownik na stronie internetowej zobaczy dawny układ miasta z określonych punktów czasowych (np. 1799, 1810, 1826 roku) – a każdy budynek i działka będzie wyodrębniona przestrzennie i graficznie, do której przypoprządkowana zostanie baza danych, zawierająca informacje o tej lokalizacji. Po naciśnięciu kursorem na dany obiekt pojawią się różnorodne informacje dotyczące mieszkańców poszczególnych domów (w wieku XVIII i XIX), zachowanych planów, rysunków, a także linkowych odniesień do publikacji dotyczących danego miejsca. Dzięki temu każdy zainteresowany dziejami miasta będzie mógł skorzystać ze strony internetowej, w której znajdzie się zwizualizowane przestrzennie miasto i będzie tam umieszczony zbliżony do kompletności materiał o jego historii w XVIII i początku XIX stulecia.
Systemy Informacji Geograficznej (GIS) umożliwi sporządzenie właściwych map (warstw wektorowych w oprogramowaniu GIS). Następnie każda działka miejska zostanie odpowiednio obrysowana, tak żeby mogła być reprezentowana w bazie danych przez obiekt o unikalnych identyfikatorze. Dzięki temu wszelkie informacje pozyskane z innych źródeł historycznych będą mogły zostać powiązane z miejscem w przestrzeni (działką). Systemy GIS stwarzają możliwości o wiele szerszej analizy, znacznie wykraczające poza tworzenie map i zwykłą wizualizację. Zamiast zobrazowania rozkładu jednej zmiennej w przestrzeni będzie można przeanalizować układ miasta biorąc pod uwagę wiele różnego rodzaju zmiennych, także o charakterze jakościowym, a nawet danych uzyskanych przez program w wyniku obliczeń np. powierzchni gruntu. Metody z zakresu geostatystyki pozwalają zbadać zjawiska nieraz niewidoczne „gołym okiem”. 

 

Wartość projektu: 896.810 

 

 

Kierownikiem projektu jest dr hab Karol Łopateczki, prof. UwB 

 

Kontakt

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

ul. Radzymińska 16/015
15-863 Białystok

NIP 542 302 07 45