Projekty naukowe w trakcie realizacji

„POLSKA” z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu – opisanie, digitalizacja i udostępnienie realizowanego na podstawie umowy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 0040/NPRH2/H11/81 /2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.

Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Województwo inflanckie umowy 0045/NPRH3/H11/82/2014 z dnia 05 listopada 2014 r. o realizację projektu badawczego.

Kontakt

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

ul. Radzymińska 16/015
15-863 Białystok

NIP 542 302 07 45