O historii integralnej w ujęciu Andrzeja Wyczańskiego

Słowo wstępne

Życie i praca Andrzeja Wyczańskiego

Zagadnienia społeczne w twórczości Andrzeja Wyczańskiego

Andrzeja Wyczańskiego optymistyczna wizja dziejów gospodarki polskiej

Wywiad z profesorem Andrzejem Wyczańskim z marca 1994 roku

Andrzej Wyczański. Białystok – Filia i Uniwersytet

Bibliografia prac profesora Andrzeja Wyczańskiego za lata 1948–2010

Indeks nazwisk

Kontakt

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

ul. Radzymińska 16/015
15-863 Białystok

NIP 542 302 07 45