Konferencje naukowe

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inflanty Polskie: historia” (Kraków, 17-20.11.2010 r.)

Organizator: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, współorganizator: Uniwersytet Jagielloński.

Projekt zakładał sprowadzenie do Polski osoby zajmujące się naukowo Inflantami Polskimi (Łatgalią). Partnerem w organizacji konferencji był Uniwersytet Jagielloński.

W dniach 17-20 listopada w Krakowie odbyła się sesja naukowa poświęcona temu zagadnieniu. W trakcie tych kilku dni zostało wygłoszonych 29 referatów.

W roku 2011 planowany jest druk materiałów pokonferencyjnych. Celem konferencji było ukazanie dziedzictwa tzw. Inflant Polskich, określenie ich wyróżnika kresowości.

Zadanie zostało dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

II Międzynarodowy Kongres Naukowy: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej (Warszawa 14-16 listopada 2012 r.)

Organizator: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, współorganizator: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego.

Kongres odbył się pod patronatem Ministrów Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Referentów zgłosiło się 90. Niemal wszystkie referaty zostały wygłoszone, a dzięki wsparciu finansowemu MNiSW udało się wydać 3 tomy materiałów pokonferencyjnych.

III Międzynarodowy Kongres Naukowy: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej (Białystok, 30 września – 2 października 2015 r.)

Organizator: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy.

Kongres odbył się pod patronatem Ministrów Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Referentów zgłosiło się 98 naukowców. Niemal wszystkie referaty zostały wygłoszone, a dzięki wsparciu finansowemu MNiSW udało się wydać 3 tomy materiałów pokonferencyjnych.

IV Międzynarodowy Kongres Naukowy: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej (Rzeszów 30 września – 3 października 2018 r.)

Organizator: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Instytut “POLONIKA”.

W Kongresie uczestniczyło 116 specjalistów z Polski i 8 krajów spoza Kraju. Planowana jest kolejna 4 tomowa publikacja naukowa w 2020 r.

Kontakt

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

ul. Radzymińska 16/015
15-863 Białystok

NIP 542 302 07 45