Biografia zawodowa Władysława Paszkowskiego

Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski,

Biografia zawodowa Władysława Paszkowskiego białostockiego konserwatora zabytkóww fotografiach zapisana(1945-1972)

SPIS TREŚCI

Wstęp

CZĘŚĆ I Geneza powstania, zasób i wykorzystanie archiwum fotograficznego Władysława Paszkowskiego 

Rozdział 1. Rys biograficzny Władysława Paszkowskiego – twórcy archiwum fotograficznego dokumentującego zniszczenia wojenne i odbudowę zabytków Białostocczyzny 

Rozdział 2. Zasób archiwum fotograficznego Władysława Paszkowskiego w zbiorach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku i Archiwum Państwowego w Białymstoku 

Rozdział 3. Wykorzystanie archiwum fotograficznego Władysława Paszkowskiego w publikacjach naukowych i przy opracowywaniu dokumentacji rekonstrukcyjnej 

3.1. Zakres wykorzystania archiwum fotograficznego we własnych publikacjach Władysława Paszkowskiego i w opracowywanej dokumentacji rekonstrukcyjnej

3.1.1. Aktywność publikacyjna Władysława Paszkowskiego i wkład w rozwój warsztatu konserwatorskiego

3.1.2. Przykłady wykorzystania archiwum fotograficznego Władysława Paszkowskiego przy rekonstrukcji zabytków

3.2. Zakres wykorzystania archiwum fotograficznego Władysława Paszkowskiego w opracowaniach naukowych innych badaczy

3.3. Ograniczenia techniczne w wykorzystaniu archiwum fotograficznego Władysława Paszkowskiego

Rozdział 4. Władysław Paszkowski i jego współpracownicy uwiecznieni na fotografiach w trakcie wizyt studyjnych w odbudowywanych obiektach 

Część II Wybrana dokumentacja fotograficzna Władysława Paszkowskiego obrazująca zniszczenia i powojenną rekonstrukcję zabytków Białegostoku

Rozdział 1. Białystok. Pałac Branickich 

1.1. Rys historyczny obiektu 

1.1.1. Podstawowe informacje o obiekcie oraz jego architektach i budowniczych 91

1.1.2. Ilustracje obrazujące pierwowzór obiektu i jego otoczenia

1.1.3. Fotografie przedwojennych autorów ukazujące wygląd obiektu przed zniszczeniami wojennymi

1.2. Fotografie dokumentujące powojenny stan obiektu

1.2.1. Zniszczenia zewnętrzne 

1.2.2. Zniszczenia wewnętrzne 

1.3. Fotografie dokumentujące proces odbudowy obiektu

1.4. Fotografie dokumentujące stan obiektu po odbudowie

Rozdział 2. Białystok. Otoczenie pałacu Branickich

2.1. Rys historyczny otoczenia pałacowego 

2.2. Fotografie dokumentujące powojenny stan obiektów z otoczenia pałacu

2.3. Fotografie dokumentujące proces odbudowy lub renowacji obiektów w otoczeniu pałacu

2.4. Fotografie dokumentujące stan obiektów z otoczenia pałacu po odbudowie i ich późniejsze renowacje

Rozdział 3. Białystok. Centrum miasta 

3.1. Rys historyczny zabudowy

3.2. Fotografie dokumentujące powojenny stan zabudowy

3.3. Fotografie dokumentujące proces odbudowy lub renowacji obiektów w centrum miasta

3.4. Fotografie dokumentujące stan obiektów po odbudowie

Rozdział 4. Białystok. Peryferie 

4.1. Rys historyczny obiektów 

4.2. Fotografie dokumentujące powojenny stan obiektów

4.3. Fotografie dokumentujące proces odbudowy obiektów

4.4. Fotografie dokumentujące stan obiektów po odbudowie

4.5. Fotografie współpracowników i następców Władysława Paszkowskiego w urzędzie konserwatorskim dokumentujące stan obiektów przed odbudową i po odbudowie

Część III Wybrana dokumentacja fotograficzna Władysława Paszkowskiego obrazująca zniszczenia i powojenną rekonstrukcję zabytków Białostocczyzny

Rozdział 1. Białostocczyzna. Powiat białostocki 

1.1. Rys historyczny obiektów 

1.2. Fotografie dokumentujące powojenny stan obiektów, ich odbudowę i efekty

1.2.1. Supraśl. Zabudowania poklasztorno-świątynne (pobazyliańskie)

1.2.2. Tykocin. Kościół (pomisjonarski) pw. Trójcy Przenajświętszej

1.2.3. Tykocin. Zabudowania poklasztorne (pomisjonarskie)

Rozdział 2. Białostocczyzna. Powiat bielski

2.1. Rys historyczny obiektów 

2.2. Fotografie dokumentujące powojenny stan obiektów, ich odbudowę i efekty

2.2.1. Orla. Synagoga 

2.2.2. Strabla. Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego

Rozdział 3. Białostocczyzna. Powiat hajnowski 

3.1. Rys historyczny obiektów

3.2. Fotografie dokumentujące powojenny stan obiektów

3.2.1. Narewka. Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy

3.2.2. Kleszczele. Dzwonnica – obecnie kaplica filialna pw. św. Mikołaja przy cerkwi pw. Zaśnięcia NMP

3.2.3. Nowoberezowo. Cerkiew pw. św. Apostoła Jana Teologa

Rozdział 4. Białostocczyzna. Powiat siemiatycki 

4.1. Rys historyczny obiektów 

4.2. Fotografie dokumentujące powojenny stan obiektów, ich odbudowę i efekty

 

4.2.1. Drohiczyn. Zabudowania poklasztorne (pojezuickie) i kościół pw. Trójcy Przenajświętszej

4.2.2. Siemiatycze. Zabudowania poklasztorne (pomisjonarskie) 

4.2.3. Siemiatycze. Kościół (pomisjonarski) pw. Wniebowzięcia NMP

Rozdział 5. Białostocczyzna. Powiat sokólski 

5.1. Rys historyczny obiektów

5.2. Fotografie dokumentujące powojenny stan obiektów, ich odbudowę i efekty

5.2.1. Łosośna Mała. Dworek Bouffałów/Bilminów

5.2.2. Pawłowicze. Pałac Wołłowiczów

5.2.3. Różanystok. Bazylika Mniejsza pw. Ofiarowania NMP i zabudowania klasztorne (podominikańskie)

5.2.4. Siderka. Kościół pw. Opatrzności Bożej

5.2.5. Siderka. Dwór Zawistowskich 

5.2.6. Sokolany. Kościół pw. Przemienienia Pańskiego

Zakończenie 

Bibliografia

Indeks osobowy 

Indeks geograficzny

Ksiązka dostępna pod linkiem. 

Kontakt

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

ul. Radzymińska 16/015
15-863 Białystok

NIP 542 302 07 45