My o nas i o innych. Szlachta Rzeczypospolitej wobec Kozaczyzny zaporoskiej w latach 1648–1659

Wstęp

Powstanie Chmielnickiego w opiniach szlachty Rzeczypospolitej

Od Żółtych Wód do Zborowa. Wokół szlacheckich koncepcji rozwiązania problemu kozackiego

Postawy szlachty w latach 1650–1654

W drodze do unii hadziackiej

Zakończenie

Bibliografia

Wykaz skrótów

Indeks osobowy

Kontakt

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

ul. Radzymińska 16/015
15-863 Białystok

NIP 542 302 07 45